پایه (لوگوتایپ)

تعداد اتود: ۲
تاریخ تحویل: ۲ تا ۳ روز کاری
نوع فایل: PNG
هدیه:
هزینه: ۳۵۰/۰۰۰ تومان

اداری

تعداد اتود: ۳
تاریخ تحویل: ۳ تا ۴ روز کاری
نوع فایل: PSD
هدیه: کارت ویزیت
هزینه: ۴۵۰/۰۰۰ تومان

شرکتی (ترکیبی)

تعداد اتود: ۴
تاریخ تحویل: ۷ روز کاری
نوع فایل: PSD
هدیه: ست اداری
هزینه: بسته به نوع کار