۱،۵۰۰،۰۰۰ طراحی لوگو نوشتاری
۲،۰۰۰،۰۰۰ طراحی لوگو ترکیبی
۳۰۰،۰۰۰ کارت ویزیت تک رو
۴۰۰،۰۰۰ کارت ویزیت دو رو
هر صفحه ۱۵۰،۰۰۰ صفحات داخلی کاتالوگ (صفحه آرایی)

در طراحی به سبک صفحه آرایی ساختار ثابتی برای کلیه صفحات در نظر گرفته شده و محتوی در آن چیدمان خواهد شد

هر صفحه ۲۵۰،۰۰۰ صفحات داخلی کاتالوگ (ژورنالی)

در سبک ژورنالی هر صفحه طراحی منحصر به فرد را خواهد داشت

هر صفحه ۳۵۰،۰۰۰ جلد کاتاللوگ
۳۰۰،۰۰۰ طراحی تراکت تک رو
۴۰۰،۰۰۰ طراحی تراکت دو رو
صفحه ای ۱۵۰،۰۰۰ بروشور ( چهار صفحه ای)
صفحه ای ۱۲۰،۰۰۰ بروشور ( بالای چهار صفحه)
۱،۰۰۰،۰۰۰ بیلبورد تبلیغاتی
۴۰۰،۰۰۰ بنز خوشامدگویی
۷۰۰،۰۰۰ پوسترو فراخوان ها
۲۵۰،۰۰۰ بنر سایت
۴۰۰،۰۰۰ طراحی منو رستوران تک برگی
۷۰۰،۰۰۰ طراحی منو رستوران دو برگی
۱،۵۰۰،۰۰۰ ست اداری
۱۰۰،۰۰۰ قالب اینستا (تکی)
۵۰،۰۰۰ قالب اینستا (تعداد)
۸۰۰،۰۰۰ طراحی UI سایت صفحه اصلی
۴۰۰،۰۰۰ طراحی UI سایت صفحات داخلی
صفحه اصلی ۴۰۰،۰۰۰ | هر صفحه ۱۵۰،۰۰۰ طراحی UI اپ
۵۰۰،۰۰۰ طراحی جلد کتاب