برای ارتباط با بنده کافیست اطلاعات لازم را در فرم زیر ثبت نمایید و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید. به کلیه درخواست ها در کمتر از ۲۴ ساعت رسیدگی خواهد شد.
پر کردن مواردی که با علامت * مشخص شده الزامی است.

 

با تشکر: مجید صفری سخاوت

مشخصات

 Majid_safari_sekhavat@yahoo.com  :ایمیل

آدرس: ایران، گیلان، لنگرود

 +۹۸۹۱۱۱۴۵۵۱۶۵   :شماره تماس

           +۹۸۹۳۶۷۳۴۸۶۸۱                            

E-Mail: Majid_safari_sekhavat@yahoo.com

Address: Iran, Guilan, Langeroud

Phone:   +۹۸۹۱۱۱۴۵۵۱۶۵

                     +۹۸۹۳۶۷۳۴۸۶۸۱